Daruj usmev Teovi

Dieťa so zdravotným znevýhodnením

Teodor Drag

Ahojte, blížime sa k obdobiu kedy viete rozhodnúť, čo s vašími 2% z dane.

Je fajn, ak máte niekoho, komu pomôžu.
Ak však takú organizáciu nepoznáte a nechcete, aby len tak prepadli štátu, sme tu my 😊.

Darcov si musíme zhánať sami, a preto oslovujeme rodinu, priateľov, známych či neznámych darcov a firmy...

Ak by ste nám chceli pomôcť na našej dlhej a kľukatej ceste, venujte 2% z vašich daní Teovi.

Ozvite sa mi a pomôžem vám s vyplnením tlačiva.
Monika Dragová 0905 695 391

Z vyzbieraných prostriedkov môžeme hradiť potrebné terapie, rehabilitačné pobyty a pomôcky ktoré sú inak finančne nedosiahnuteľné.

Ako viete pomôcť?

Náklady, len tak pre predstavu, boli za rok 2022 cca 15 tis. Eur, za rok 2023 cca 10 tis. Eur, a keďže nikto nemá doma tlačiareň na peniaze radi by sme si tento rok pomohli 2% z dane, ktoré často prepadnú štátu.

V roku 2024 by sme boli veľmi radi, ak by sme mohli rehabilitačné pobyty (viď v historii) znovu absolvovať.

Postup pre poukázanie 2% z dane:

  • Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o Potrvdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  • Do 31. marca 2024 podajte daňové priznanie zo strany daňovníkov (fyzickej aj právnickej osoby)
  • Do 30. apríla 2024 odovzdajte príslušnému daňovému úradu podla vášho bydliska dva dokumenty:
    • potvrdenie o zaplatení dane
    • vyplnené tlačivo na 2 % pre Tea
  • Ak ste SZČO (živnostník) alebo právnická osoba, v takom prípade sa údaje vpisujú priamo do daňového priznania do príslušného oddielu a to nasledovne:

Právna forma / obchodné meno:
Občianske združenie:
Daruj úsmev Teovi
Ružová 1253/5
900 81 Šenkvice

IČO: 54095221

>>> Stiahnite si predvyplnené tlačivo <<<

V prípade informácií ma neváhajte kontaktovať. na 0905 695 391 alebo  .

Kto by chcel Teovi finančne pomôcť a podporiť ho, môže tak urobiť na účet občianskeho združenia akoukoľvek sumou.
SK07 0900 0000 0051 9669 7374

Teo sa narodil 21.03.2021 ako jeden z dvojičiek predčasne v 25. týždni s váhou 690g a 33 cm s katastrofickým scenárom. Jeho brat Leopold, od prvej chvíle, ako prvorodený napredoval, zatiaľ čo Teodor bojoval o život.

Teodor mal zakrvácanie do mozgu 3 st. s malatickým ložiskom, formu detskej mozgovej obrny (DMO) a iné dg... Asi po polroku spoločného života nás ich otec opustil a stala som sa jednorodič na materskej dovolenke s dvojičkami, ktoré je jedno zdravé a druhé „inak obdarené.”

Ostala som síce na všetko sama, no napriek tomu sa nevzdávame. Teovou jedinou záchranou sú neustále potrebné neurorehabilitácie, ktoré ako jediné pomáhajú v napredovaní a jeho rozvíjaní (fyzickom a mentálnom). DMO spôsobuje zaostávanie vo vývoji, porucha reči a pozornosti, ale najviac čo nás trápi je hypertonus (zvýšený svalový tonus), ktorý Teovi nedovoľuje pohybovať sa.

Mozog malého dieťaťa je veľmi plastický, všetky poškodenia mozgu sa nedajú liečbou opraviť, no pri správnej stimulácii môže funkciu poškodenej časti mozgu prebrať tá zdravá časť.

Najdôležitejším faktorom je začať s ním včas, správne cielene a efektívne cvičiť, lebo okamžitou rehabilitáciu sa podporí vznik nových nervových spojení v mozgu a ovplyvnia pamäťové stopy. Rehabilitácie budú súčasťou nášho každodenného života, no do 5 rokov Teovho života môžeme veľa zmeniť a ovplyvniť. Od toho bude závisieť jeho budúci vývoj a život. Ak sa vyvinie maximálna odborná lekárska a rehabilitačná pomoc,ktorú odporúčajú všetci lekárski odborníci, príznaky detskej mozgovej obrny sa môžu aspoň zmierniť, docieliť chceme aby začal štvornožkovať, liezť, sedieť a i keď s oporou, ale aspoň samostatne chodiť.

Štát na takéto deti zabudol vo svojom systéme, pretože Toe je pohybovo nespôsobilý na 90% rozhodnutím Úradu práce a soc. vecí a rodiny, a napriek tomu nám boli zamietnuté všetky kompenzácie.

Rehabilitácie pre dieťa, ktoré musí 3x za deň odcvičiť, vôbec nie sú preplácané poisťovňou. Ako rodič svojho milovaného dieťaťa sa snažím o možné aj nemožné... Naučila som sa s ním cvičiť Vojtovu metódu, navštevujeme pravidelne odborné centrá....


2021

November - 8 dňový pobyt Tetis Dunajská Lužná


2022

Január - súkromné rehabilitačné centrum Hendi Piešťany týždňový pobyt

Marec - súkromné rehabilitačné centrum Adeli Pieštany 2 týždňový pobyt

Máj - Kováčová kúpeľný rehabilitačný 4 týždňový pobyt

Jún - súkromné rehabilitačné centrum Axis Pieštany 2 týždňový pobyt

August - súkromné rehabilitačné centrum Adeli Pieštany 2 týždňový pobyt

November - Tetis 8 dňový pobyt Tetis. Dunajská Lužná

December - Ceremina - centrum rehabilitácii Šúrovce 2 týždňový pobyt


Naše pokroky môžete sledovať aj na FB stránke OZ Daruj úsmev Teovi alebo Monika Dragová

Zo srdca vám všetkým ďakujem! ❤️